Jak financovat revitalizaci SVJ

Revitalizace lze financovat v případě dostatečného množství prostředků vytvořených na fondu oprav. V situaci, kdy není částka na fondu oprav dostatečná lze využít možnosti jednorázového příspěvku členů. Další možností je úvěr, případná kombinace mimořádného vkladu členů společně s úvěrem. Úvěrem mohou SVJ financovat záměry, které se týkají správy domu a pozemku, zjednodušeně tedy investice do společných prostor či okolí domu. Na možnosti financování má vliv počet bytových jednotek v domě a také to, kolik bytů je ve vlastnictví právnických či fyzických osob. Úvěry jsou obvykle poskytovány bez zástavy společného majetku, pokud celková výše úvěru vychází v přepočtu na jednu bytovou jednotku do částky cca 500 tisíc Kč, přičemž se započítávají pouze jednotky podílející se na úvěru. V některých případech dokáží banky zafinancovat i vyšší nezajištěnou částku. Za poskytnutý úvěr ručí jednotliví členové SVJ vždy v poměru odpovídajícímu velikosti jejich podílu na společných částech domu. Komplikaci s poskytnutím úvěru mohou mít SVJ s malým počtem členů, u větších SVJ za úvěr ručí desítky členů. V případě malých SVJ lze řešit financování větších záměrů soukromou půjčkou jednotlivých členů. Banky se také zajímají o dlužníky v bytovém domě. Posuzují počet dlužníků do fondu oprav. Osobní dluhy vlastníků je tolik nezajímají. Standardně banky vyžadují po celou dobu splácení úvěrů zasílání přehledu o dlužnících v domě. O možnosti financování úvěrem se rozhoduje na shromáždění vlastníků nadpoloviční většinou přítomných členů SVJ, pokud není ve stanovách upraveno jinak. Stává se, že někteří vlastníci s investicí souhlasí, ale nechtějí se podílet na splácení úvěru SVJ. Takovým členům lze nabídnout možnost vložit vlastní prostředků ve výši jejich podílu na úvěru SVJ na účet SVJ formou mimořádného vkladu. Znamená to pro ně zachování stávající výše příspěvku do fondu oprav, jelikož svůj podíl na úvěru uhradí mimořádným vkladem předem započetím akce. Zvažujete financování revitalizace? Kontaktujte nás.